Az MTA Lendület pályázat keretében működő Morál és Tudomány Kutatócsoportnak Logical Empiricism and the Physical Sciences: From Philosophy of Nature to Philosophy of Physics címmel jelent meg legújabb kötete Tuboly Ádám Tamás és Sebastian Lutz (Uppsala University) szerkesztésében (New York/London: Routledge, 2021).

logical empiricism and the physical sciences cover

A kötet tanulmányai a logikai empirizmus fizikai elméletekről szóló munkásságát dolgozza fel elsőként kritikai jelleggel. Az első rész történeti tanulmányai mellett a második rész a relativitáselmélet és kvantumfizika kérdéseit taglalja, míg a harmadik rész az általános tudományfilozófia oldaláról közelítve kevésbé ismert aspektusokra hívja fel a figyelmet.