Az MMA Kiadó gondozásában jelent meg Zuh Deodáth Jovián című monográfiája és művészeti albuma. A kötet Jovián György festészeti munkásságán keresztül szemlélteti a festészet elméletének egy módszertani individualista értelmezését.

Jovián munkássága stiláris kategóriák és bevett irányzatok ismertetése révén igen kevéssé, az egyes műalkotások létrehozásának körülményeit, az azokban felvállalt feladatokat vizsgálva annál inkább megközelíthető. Ezen túl a monográfia több művészetszociológiai elemzésen keresztül mutatja be, hogy hogyan válik érthetőbbé a festészet mint egy olyan alkotó tevékenységforma, amely egy rendkívül egyszerűnek látszó feladatot a lehető legbonyolultabb módon tud csak megoldani. Zuh tehát arra keresi a választ, hogy hogyan érthető meg egy "egyszerű mesterség bonyolult természete". llletve arra, hogy milyen értékek összefüggése révén tudunk egy művészetszociológiai szempontból ízig-vérig mai festményt elsősorban egy tágabb festészeti hagyomány folytatójaként érteni. A kötetet művészeti adattár és angol nyelvű rezümé egészíti ki.

jovian 1170 780

A kötet fülszövege:

"A hetvenéves Jovián György életművét bemutató és elemző jubileumi monográfia egyben értekezés a festészet értelmezésének lényegi szempontjairól. Alapgondolata, hogy vannak olyan művészeti formák, amelyek a rendelkezésére álló eszközök szempontjából rendkívül egyszerűnek tűnnek ugyan, de az ezekkel megvalósítható műalkotások mégis igen összetettek. Ebből a kontrasztból válik érthetőbbé az a sokrétű életmű, amely bukaresti, nagyváradi, valamint római, madridi, lisszaboni és párizsi inspirációkkal telített budapesti korszakokra tagolódik. Mindezeken az állomásokon egyként van jelen a grafikai, és mindenekelőtt a festészeti ábrázolás fizikai és szellemi nehézsége, miközben annak eszközei látszólag mit sem változtak. A könyv az 1970–80-as évek társadalomtörténeti epizódjai, illetve konkrét műalkotások elemzése révén igyekszik ezt a gondolatot részletesen illusztrálni. Célja, hogy a festészet mint mesterség természetének jobb értése révén Jovián munkássága váljon hozzáférhetőbbé az olvasó számára."