Megjelent Bernáth László új monográfiája Létezik-e szabad akarat? címmel, a Kalligram kiadó gondozásában. 

A kötet bővebb ismertetője a szerző által:

Mielőtt elkezdtem filozófiát tanulni, naivan azt gondoltam: nyilvánvaló, hogy rendelkezünk szabad akarattal és mindenki hisz a szabad akarat létezésében. Miután elkezdtem filozófiát tanulni, hamar világossá vált: nem mindenki osztja a szabad akarat létezésébe vetett hitemet.

Még később (alaposan beleásván magam a megfelelő irodalomba) rá kellett eszmélnem: a filozófusok és tudósok közül alig vannak, akik abban az értelemben hisznek az akarat szabadságában, mint én. Majd, néhány éve ért a sokk. Meghívtak egy podcast-beszélgetésre, melyen a szabad akarat problémája volt a terítéken. Nem túlzok és nem színezem ki a sztorit: beszélgetőtársaim nem hitték el, hogy filozófus létemre + a tudományos eredmények ismeretében, komolyan és őszintén védelmezem azt a "teljességgel abszurd" nézetet, mely szerint az akaratunk irányát képesek vagyunk MI MAGUNK megszabni, és azt NEM a körülmények és örökölt tulajdonságaink összjátéka határozza meg. Mintha csak azt gondolták volna, hogy csak a vita kedvéért állítok efféle képtelenséget...
E könyvben azt vizsgálom, vajon jók-e vagy rosszak azok a filozófiai és tudományos érvek, melyek jószerével mindenkit meggyőztek az akaratszabadság hiányáról. Amellett érvelek: minden látszat ellenére, a szabad akaratba vetett hitnek különleges státusza van - minden híreszteléssel szemben, a legracionálisabb álláspontok közé tartozik.

"A filozófia sokak szerint halott. Ennek oka, hogy a filozófia nem teljesítette be azt a küldetését, hogy a világgal kapcsolatos legalapvetőbb kérdésekre jól megalapozott, minden, kellően racionális és tájékozott ember számára elfogadható válaszokat adjon. Sikertelensége éles kontrasztban áll azzal, hogy nagyon úgy látszik, a tudományok - és különösen a természettudományok - viszont sikert sikerre halmoznak a valóság feltérképezésében.
Ezért aztán a filozófia halálhírét terjesztők a filozófusokat lecserélnék természettudósokra, hiszen a filozófiai problémák megoldásának a kulcsát sem a filozófusoktól, e holt kultusz papjaitól, hanem a természettudományok különböző ágainak művelőitől érdemes várni."

PPKE BTK Filozófia Tanszéki Napjának keretei közt sor kerül egy könyvbemutatóra is. Bernáth Lászlóval az új kötet kapcsán Hankovszky Tamás beszélget.
Időpont: 2023. október 11., 15.00-16.00
Helyszín: 1111, Budapest, Bertalan Lajos u. 2. (Danubianum)
007-es terem
A beszélgetés egy Könyvünnep című blokk része. Az egész napos programról több információt a Facebook eseménynél olvashatnak.