Working Papers in Philosophy 2015/7. Kis-Jakab Dóra: Atomizmus vagy közösségelvűség? A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák